Natura kontra ludzie- czy jesteśmy pasożytem na tej planecie?

natura

Drugie Prawo Termodynamiki przewiduje stopniowy rozpad energetyczny fizycznych układów zamkniętych („entropia”). Prawdopodobnie Wszechświat jako całość jest właśnie takim systemem.

Jednak lokalnie porządek często walczy z nieporządkiem o dominację. Innymi słowy, w zlokalizowanych, otwartych systemach porządek czasami ma tendencję do wzrostu, a z definicji entropia statystyczna ma tendencję do zmniejszania się.

Niektóre systemy fizyczne zwiększają nieporządek, rozkładając się lub aktywnie rozprzestrzeniając nieporządek na inne systemy. Takie wektory nazywamy „agentami entropicznymi”.
I odwrotnie, niektóre systemy fizyczne zwiększają porządek lub zmniejszają nieporządek w sobie lub w swoim otoczeniu. Nazywamy te wektory „środkami negentropowymi”.
Istoty ludzkie to negentropiczni agenci, którzy zepsuli się. Teraz, poprzez swoje ekscesy, Ludzkość powoli przekształca się w Agenta Entropicznego.

Antybiotyki, herbicydy, insektycydy, zanieczyszczenia, wylesianie itp. są szkodliwe dla środowiska i zmniejszają ilość porządku w systemie otwartym, jakim jest Ziemia.
Natura musi zrównoważyć to przesunięcie posłuszeństwa, to odchylenie od równowagi, ograniczając liczbę innych czynników entropicznych na Ziemi lub zmniejszając liczbę ludzi.
Aby osiągnąć to drugie (która jest ścieżką najmniejszego oporu i typowym mechanizmem samoregulacji), Natura powoduje, że ludzie zaczynają internalizować i przyswajać Entropię, którą sami generują. Odbywa się to za pomocą szeregu skomplikowanych i powiązanych ze sobą mechanizmów:

Mechanizm maltuzjański – Ograniczone zasoby prowadzą do wojen, głodu, chorób oraz do spadku populacji (a tym samym liczby ludzkich Agentów Entropicznych).

Mechanizm asymilacji – Choroby, stare i nowe oraz inne zjawiska wywołują negatywne skutki demograficzne bezpośrednio związane z entropicznymi działaniami człowieka.

Przykłady: nadmierne stosowanie antybiotyków prowadzi do lekoopornych szczepów patogenów, nowotwory są spowodowane zanieczyszczeniami, dolegliwości serca są związane ze współczesną zachodnią dietą, AIDS, ptasia grypa, SARS, a inne choroby są wynikiem nieznanych lub zmutowanych szczepów wirusy.

O naszej wspaniałej Matce Naturze przeczytasz też wiele ciekawych tekstów, zaglądając na stonkę odkrywca.com.pl.

Mechanizm poznawczy — ludzie ograniczają swoje rozprzestrzenianie się, używając „racjonalnych”, poznawczych argumentów, narzędzi i procedur: aborcji, kontroli urodzeń, pigułki.

W ten sposób, łącząc te trzy mechanizmy, natura kontroluje zniszczenia i nieporządek, które ludzkość rozprzestrzenia i przywraca równowagę w ziemskim ekosystemie.