Wszystkie przyczyny zanieczyszczenia oceanów

Jak być może wiesz, wiele z odpadów, które produkujemy każdego dnia, trafia do naszych mórz i oceanów. Ze względu na wielkość naszych oceanów człowiek przez lata wierzył, że może używać tego medium jako wysypiska śmieci bez żadnych negatywnych konsekwencji. W ciągu ostatnich trzech wieków zanieczyszczenie mórz wzrosło alarmująco, zwłaszcza wraz z nadejściem industrializacji. Jeśli chcesz wiedzieć jakie są główne przyczyny zanieczyszczenia oceanów, czytaj dalej.

Główne przyczyny zanieczyszczenia oceanów

1- Ścieki i wody burzowe

Ścieki to woda powstała z odpadów z domów, przemysłu i przedsiębiorstw, która jest odprowadzana do morza przez kanalizację. Natomiast wody opadowe mogą docierać do morza bezpośrednio przez grunty, rzeki i kanały podłączone do publicznej sieci kanalizacyjnej. Woda ta przenosi duże ilości substancji toksycznych, takich jak nawozy i inne produkty chemiczne, które trafiają do naszych oceanów.

2- Toksyczne chemikalia z przemysłu

Przemysł prawdopodobnie najbardziej zanieczyszcza oceany, ze względu na duże ilości węglowodorów i innych substancji toksycznych, które stamtąd pochodzą. Ten rodzaj odpadów bezpośrednio wpływa na życie morskie, powodując wzrost temperatury morza, znany jako zanieczyszczenie termiczne.

3- Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi

Jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia naszych mórz jest plastik. Plastik i inne rodzaje odpadów, takie jak puszki czy opakowania, w dłuższym okresie czasu ulegają rozkładowi i uwalniają do morza toksyczne substancje. Ponadto wiele zwierząt morskich ginie w wyniku połknięcia lub uwięzienia w nich.

Powiązany artykuł: Czy Odra doprowadzi do skażenia całego Bałtyku? WWF jest zaniepokojone!

4- Zmiany klimatyczne

Globalne ocieplenie jest również główną przyczyną zanieczyszczenia środowiska. Nie wydziela on bezpośrednio żadnych substancji toksycznych, ale gdy temperatura wody morskiej wzrasta, jej składniki, w tym przypadku tlen, znacznie się zmniejszają. Wysoki poziom CO2 unoszący się w powietrzu jest absorbowany przez ocean, powodując jego zakwaszenie.

5- Duże wycieki ropy naftowej

Tego typu wycieki są najczęściej spowodowane wypadkami w transporcie tego paliwa. Ropa naftowa może utrzymywać się w morzu przez wiele lat i jest niezwykle toksyczna dla morskiego ekosystemu. Jest też praktycznie niemożliwe całkowite usunięcie po rozcieńczeniu.

6- Wydobywanie surowców

Wydobycie surowców to kolejne źródło zanieczyszczenia oceanów. W kopalniach oceanicznych, w których prowadzi się wiercenia w poszukiwaniu srebra, złota, miedzi, kobaltu i cynku, powstają złoża siarczkowe o głębokości do trzech i pół tysiąca metrów. Ten rodzaj wydobycia powoduje szkody na na dnie morskim.